Sisetööde elektriku esmaõppe koolitus koos elektriohutusalase täiendusõppega kuni 1000 V

Lisaks teooriale on vajalik 80 akad tundi dokumenteeritud tööpraktikat vastaval kutsealal.

Korraldaja:

Meelis Rattas

Email:

info@e-katedraal.ee

Hind:

1525€ +km / 2080€ +km

Telefon:

+372 656 1277

Mobiil:

+372 502 8656

TEOORIA + PRAKTIKA OMAS ETTEVÕTTES

Hind

1525€ +km

Kestus

Teooriaõpe 136 akad tundi + tööpraktika 80 akad tundi (omas ettevõttes)

Märkus

Teooriale (17 järjestikkust tööpäeva) järgneb dokumenteeritud tööpraktika omas ettevõttes. Teooria hind sisaldab toitlustamist.

TEOORIA + PRAKTIKA MEIE POOLT

Hind

2080€ +km

Kestus

Teooriaõpe 136 akad tundi + praktika 80 akad tundi. Praktikakoht on koolituskeskuse poolt.

Märkus

Teooriale (17 järjestikkust tööpäeva) järgneb dokumenteeritud tööpraktika koolituskeskuse poolt. Teooria hind sisaldab toitlustamist.

Sisu kirjeldus

TEOORIA

17 päeva

Teooria kestab 17 järjestikkust tööpäeva. Viimasel päeval toimub elektriohutuse koolitus. Tööpraktika 80 akad tundi on kohustuslik.

Teooria:
- Töösuhteid reguleerivad õigusaktid
- Töökeskkonna ohutus
- Esmaabi
- Elektrotehnika alused
- Ülevaade elektrienergia tootmisest, ülekandest, jaotamisest ja muundamisest. Üldandmed elektriseadmetest. Elektriskeemid
- Elektrimaterjalid ja –tooted, tööd nendega. Elektrimõõteriistad. Elektriliste suuruste mõõtmine (praktiline töö elektrotehnika laboratooriumis). Elektriseadmete juhtimisaparatuur, masinad, transformaatorid ja elektriajamid
- Laboratoorsed tööd erinevate elektrimootorite käivitusskeemide koostamisest
- Elektrivalgustusseadmed ja nende montaaži praktilised tööd laboratooriumis. Elektripaigaldiste hooldamine. Elektripaigaldiste ja käidu eeskirjade nõuded. Tutvumine elektrienergia jaotamisega Eesti Energia AS-is, elektritarvikutega Ensto Ensek AS-is ja Silmani Elekter AS-is.
- Seadme ohutuse seadus ja selle rakendusmäärused. Elektriohutust korraldavad eeskirjad ja nende põhinõuded. Elektripaigladiste käit. Organisatsioonilised ja tehnilised ohutusabinõud. Sagedasti esinevad puudused elektripaigaldistes. Konsultatsioon. Teadmiste kontroll

PRAKTIKA

Tööpraktika 80 akad tundi on kohustuslik. Praktikale minnakse pärast teooria koolituse läbimist.

Lektorid

Raivo Neudorf

Elektrotehnika, elektrimontaaži ja elektriohutuse kutseõpetaja. On läbinud Tallinna Polütehnilise Instituudi elektriinseneri elektrisüsteemide ja -võrkude eriala. Kogemus koolitajana 40 aastat.

Üllar Viitkar

Elektriinsener. On läbinud Tallinna Polütehnilise Instituudi elektriinseneri elektrisüsteemide ja -võrkude eriala. Kogemus koolitajana 20 aastat.

Arnold Illus

Teoreetik-praktik elektri sise- ja välispaigaldustööde alal. On läbinud Tallinna Polütehnilise Instituudi elektriinseneri elektrisüsteemide ja -võrkude eriala. Kogemus koolitajana 12 aastat.

Nikolai Dorovatovski

Insener-elektrik elektrijaamade erialal, tehnikateaduste doktor, diagnostika sektori juhataja. On läbinud Tallinna Polütehnilise Instituudi elektrijaamade elektriosa eriala ja omab doktorikraadi Tallinna Tehnikaülikooli teahnikateaduste erialal. Kogemus koolitajana 37 aastat.

Loengute ajad

Õppetöö kl 09.00–16.00
Lõunavaheaeg kl 12.00-12.30

Asukoht ja lisainformatsioon

Tallinn, Mustamäe tee 5, III korrus, ruum nr 304
Bussipeatused: Välja, Pirni ja Hipodroomi
Bussid nr 16, 21, 21B, 22, 26, 26A, 33, 42, 43, 47 või trollid nr 1, 5

Kuupäev Pealkiri Hind
15.01.24 - 06.02.24 Elektriku esmaõpe (sisetööd) + elektriohutus / eesti keel
Tallinn
1525€ +km
15.01.24 - 06.02.24 Elektriku esmaõpe (sisetööd) + elektriohutus (praktika koolituskeskuse poolt) eesti keel
Tallinn
2080€ +km
22.01.24 - 13.02.24 Elektriku esmaõpe (sisetööd) + elektriohutus (praktika koolituskeskuse poolt) eesti keel
Tallinn
2080€ +km
18.03.24 - 10.04.24 Elektriku esmaõpe (sisetööd) + elektriohutus / eesti keel
Tallinn
1525€ +km
18.03.24 - 10.04.24 Elektriku esmaõpe (sisetööd) + elektriohutus (praktika koolituskeskuse poolt) eesti keel
Tallinn
2080€ +km
13.05.24 - 04.06.24 Elektriku esmaõpe (ehitise elektriku koolitus 3. kutsetaseme ettevalmistuskursus) + elektriohutus / eesti keel
Tallinn
1525€ +km
13.05.24 - 04.06.24 Elektriku esmaõpe (ehitise elektriku koolitus 3. kutsetaseme ettevalmistuskursus) + elektriohutus (praktika koolituskeskuse poolt) / eesti keel
Tallinn
2080€ +km
16.09.24 - 08.10.24 Elektriku esmaõpe (sisetööd) + elektriohutus / eesti keel
Tallinn
1525€ +km
16.09.24 - 08.10.24 Elektriku esmaõpe (sisetööd) + elektriohutus (praktika koolituskeskuse poolt) eesti keel
Tallinn
2080€ +km
28.10.24 - 19.11.24 Elektriku esmaõpe (sisetööd) + elektriohutus / eesti keel
Tallinn
1525€ +km
28.10.24 - 19.11.24 Elektriku esmaõpe (sisetööd) + elektriohutus (praktika koolituskeskuse poolt) eesti keel
Tallinn
2080€ +km
Kursuse tellimisel ettevõttesse

Kursuse toimumise kuupäevad ja kellaajad valib tellija ning kursuse tasu arvestatakse grupi hinnana

Väljastatav dokument

Väljastatakse kaks tunnistust: 1) Sisetööde elektriku väljaõppe tunnistus 2) Elektriohutusalase täienduskoolituse tunnistus (ohuteadlik isik või elektrialaisik kuni 1000 V).