Kursus tellitakse ettevõttesse kohapeale tellija poolt soovitud ajal, kohas ja õppekeeles. Kursuse hind õppegrupile kokkuleppel.
Lisaks teooriaõppele on vajalik 8-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal

ÕPPIJA VASTUVÕTUTINGIMUSED:
Teedel või tänavaliikluses osalevale masinale paigaldatud puurmasina juhiks õppija peab omama vastava kategooria auto või traktori juhtimise luba

ISCO kood: 8 113

SISU KIRJELDUS:
Teooriaõpe
(24 akad tundi)
Puurmasinate üldandmed, ehitus, kasutusalad, kasutusnõuded ja hooldamine. Puurimistööde korraldamine ja teostamine. Troppimis- ja tõstetööd. Ohutusmeetmed. Elektri- ja tuleohutusmeetmed. Töötervishoiu, tööohutuse ja töösuhete õigusaktid. Keskkonnahoid. Esmaabi. Eksam
Tööpraktika (64 akad tundi)
Ettevõtte töösisekorra eeskirja, sissejuhatava ja esmase juhendi, ettevõtte ja puurmasina valmistajatehase juhendite õppimine puurmasina kasutamisest ning hooldamisest. Puurmasinaga töötamise ja hooldamise õppimine juhendaja juhendamisel. Proovitöö sooritamine. Juhul, kui praktika on läbitud enne kursusele tulekut, esitab õppija sellekohase tõendi tööandjalt

Registreeri kursusele

LEKTORID:
Jevgeni Gartman – Jevgeni Gartman – Mootorsõiduki juhi õpetaja, tõsteseadmete spetsialist. On läbinud Tallinna Polütehnilise Instituudi insener-mehaaniku eriala. Omab 35-aastast kogemust koolitajana
VÄLJASTATAV DOKUMENT:
Liikurpuurmasina juhi tunnistus

NB! Kaasa võtta 1 pilt tunnistusele (3 x 4 cm)

Meelis Rattas
Kursusekorraldaja

Tel: 656 1277
Mob: 502 8656
info@e-katedraal.ee