75 € + km (kursuse hind sisaldab toitlustamist)
KESTUS: 8 akad tundi

Tuleohutuse seadusest tulenevalt on ettevõtte või asutuse juht kohustatud korraldama töötajale või teenistujale enne tööle asumist või töö vahetamist töökohale ja ametile vastava tuleohutuse koolituse

Koolitus koosneb teoreetilisest õppest. Lektoriteks on oma ala head spetsialistid ning kogemustega isikud

SISU KIRJELDUS:
– Uus tuleohutuse seadus ja uued määrused
– Uue tuleohutuse seadusega kaasnevad muudatused
– Asutuse/ettevõtte tuleohutuskorraldus – analüüs, väljatöötamine, planeerimine, juurutamine
– Tuleohutuse eest vastutava isiku tegevused, õigused ja kohustused
– Tuleohutust reguleerivate dokumentide koostamine
– Tuleohutusnõuded
– Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele. Tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse
– kriteeriumid
– Vastutusest, mis kaasneb tuleohutusnõuete rikkumistega ning enamlevinud eksimused
– Tulekahju – põhjused, levik, tagajärg
– Tulekahjude ennetamine ja tuleohutusnõuded
– Õige tegutsemine tulekahju korral
– Objektil nõutud tuleohutusalane dokumentatsioon

LEKTORID:
Kalju Õunmann – Tuleohutuse spetsialist. On läbinud Sisekaitseakadeemia Päästekolledži ning omab 20-aastast kogemust koolitajana

 

Registreeri kursusele

KELLAAJAD:
Õppetöö kl. 8.30 – 16.00
Lõunavaheaeg kl. 11.45 – 12.45

TOIMUMISE KOHT:
Tallinn, Mustamäe tee 5, III korrus, ruum nr 304
Bussipeatused: Välja, Pirni ja Hipodroomi
Autobussid nr 16, 21, 21B, 22, 26, 26A, 33, 47 või trollibussid nr 1, 5, 6 ja 7

KURSUSE TELLIMISEL ETTEVÕTTESSE:
Kursuse toimumise kuupäevad ja kellaajad valib tellija ning kursuse tasu arvestatakse grupi hinnana

VÄLJASTATAV DOKUMENT:
Tunnistus tuleohutuse eest vastutava isiku väljaõppe läbimise kohta

Meelis Rattas
Kursuse korraldaja

Tel: 656 1277
Mob: 502 8656
info@e-katedraal.ee

Kuupäev Pealkiri Hind
18.04.23 Toimub veebikeskkonnas ZOOM algusega kl 09.00, Tuleohutuse eest vastutava isiku kursus /eesti keel 89€ +km Registreeru
16.05.23 Toimub veebikeskkonnas ZOOM algusega kl 09.00, Tuleohutuse eest vastutava isiku kursus /vene keel 89€ +km Registreeru
09.06.23 Toimub veebikeskkonnas ZOOM algusega kl 09.00, Tuleohutuse eest vastutava isiku kursus /eesti keel 89€ +km Registreeru
24.10.23 Toimub veebikeskkonnas ZOOM algusega kl 09.00, Tuleohutuse eest vastutava isiku kursus /vene keel 89€ +km Registreeru
09.11.23 Toimub veebikeskkonnas ZOOM algusega kl 09.00, Tuleohutuse eest vastutava isiku kursus /eesti keel 89€ +km Registreeru
18.03.24 Toimub veebikeskkonnas ZOOM algusega kl 09.00, Tuleohutuse eest vastutava isiku kursus /eesti keel 89€ +km Registreeru
13.05.24 Toimub veebikeskkonnas ZOOM algusega kl 09.00, Tuleohutuse eest vastutava isiku kursus /eesti keel 89€ +km Registreeru