HIND: 789 € + km (sisaldab toitlustamist)Elektri sise- ja välispaigaldustööd
KESTUS: 56 akad tundi ehk 7 päeva

SISU KIRJELDUS:
▪ Elektrotehnika, elektriskeemid, elektrimõõtmised, elektriseadmete juhtaparatuur
▪ Elektrimaterjalid, elektritooted ja töö nendega
▪ Elektrimasinad, ajamid, valgustusseadmed ja kaitseaparatuur
▪ Töökeskkonna ohutus
▪ Siseinstallatsioonitöödel kasutatavad kaasaegsed seadmed, töövõtted. Nende õppimine teoreetiliselt ja praktiliselt
▪ Kaasaegsed installatsioonimaterjalid ja elektriseadmed
▪ Elektriohutust korraldavad eeskirjad ja nende põhinõuded
▪ Seadme ohutuse seadus
▪ Elektripaigaldiste käitlemine
▪ Organisatsioonilised ja tehnilised ohutusabinõud
▪ Õnnetused elektrist
▪ Elektrikaitsevahendid

LEKTORID:
Raivo Neudorf – Elektrotehnika, elektrimontaaži ja elektriohutuse kutseõpetaja. On läbinud Tallinna Polütehnilise Instituudi elektriinseneri elektrisüsteemide ja -võrkude eriala. Kogemus koolitajana 40 aastat.
Arnold Illus – Teoreetik-praktik elektri sise- ja välispaigaldustööde alal. On läbinud Tallinna Polütehnilise Instituudi elektriinseneri elektrisüsteemide ja -võrkude eriala. Kogemus koolitajana 12 aastat.

NB! Seda koolitust arvestab Inspecta Estonia OÜ kui täiendusõpet, mida nõutakse pädevustunnistuse pikendamiseks

KELLAAJAD:
Õppetöö kl. 8.30 – 16.00
Lõunavaheaeg kl. 11.45 – 12.45

TOIMUMISE KOHT:
Tallinn, Mustamäe tee 5, III korrus, ruum nr 303
Bussipeatused: Välja, Pirni ja Hipodroomi
Autobussid nr 16, 21, 21B, 22, 26, 26A, 33, 47 või trollibussid nr 1, 5, 6 ja 7

VÄLJASTATAV DOKUMENT:
Tunnistus elektriku täiendusõppe läbimise kohta

Registreeri kursusele

Aivo Telvik
Kursusekorraldaja

Tel: 656 1277
Mob: 56 636 725
info@e-katedraal.ee

Kuupäev Pealkiri Hind