1. Töötervishoiu ja tööohutuse kursus

Töökeskkonna volinikud, -nõukogu liikmed ja töökeskkonna spetsialistid või spetsialisti kohuste täitjad

[ipenelo_calendar  type=”list” y=”all” category_ids=”2″]

2. Esmaabi kursus

[ipenelo_calendar  type=”list” y=”all” category_ids=”3″]

3. Tuleohutusalane kursus tuleohutuse eest vastutavale isikule

[ipenelo_calendar  type=”list” y=”all” category_ids=”4″]

4. Tuletööde tegemise kursus

[ipenelo_calendar  type=”list” y=”all” category_ids=”5″]

5. Tellingutel töötamise ja nende paigaldamise kursus

Koolituse esimesel päeval toimub teooriaõpe ning teisel päeval praktiline harjutamine

[ipenelo_calendar  type=”list” y=”all” category_ids=”6″]

6. Laadurijuhi kursus

Laaduri, teleskooplaaduri ja sisetranspordi liikurmasina juhid: tõstekahvliga, -kopaga, konteinerihaaratsiga või muu haaratsiga sisepõlemismootoriga või elektriajamiga kahveltõstukid, teleskooplaadurid (nn upitaja), kompaktlaadurid (nn bobcat), frontaallaadurid, virnastajad ja kärud. Lisaks teooriaõppele on vajalik 8-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal.

[ipenelo_calendar  type=”list” y=”all” category_ids=”7″]

7. Ekskavaatorijuhi kursus

Ekskavaatori ja rataslaadur-ekskavaatori juhid. 
 Lisaks teooriaõppele on vajalik 8-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal

[ipenelo_calendar  type=”list” y=”all” category_ids=”8″]

8. Troppija kursus

Lisaks teooriaõppele on vajalik 7-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal

[ipenelo_calendar  type=”list” y=”all” category_ids=”9″]

9. Troppija ja alla 5 t tõstejõuga maastjuhitava sillatüüpi kraana juhi kursus

Lisaks teooriaõppele on vajalik 7- päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal

[ipenelo_calendar  type=”list” y=”all” category_ids=”10″]

10. Troppija ja alla ning üle 5 t tõstejõuga maastjuhitava sillatüüpi kraana juhi kursus

Lisaks teooriaõppele on vajalik 7-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal, millele järgneb eksamipäev

[ipenelo_calendar  type=”list” y=”all” category_ids=”11″]

11. Kabiinist juhitava sild- ja pukk-kraana juhi kursus

Lisaks teooriaõppele on vajalik 10-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal, millele järgneb eksamipäev

[ipenelo_calendar  type=”list” y=”all” category_ids=”12″]

12. Sild- ja pukk-kraana kasutamise järelevaataja kursus

[ipenelo_calendar  type=”list” y=”all” category_ids=”14″] [table “12” not found /]

13. Kabiinist juhitava tornkraana juhi kursus

Lisaks teooriaõppele on vajalik 10-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal, millele järgneb eksamipäev

[ipenelo_calendar  type=”list” y=”all” category_ids=”13″]

14. Tornkraana kasutamise järelevaataja kursus

[ipenelo_calendar  type=”list” y=”all” category_ids=”15″]

14. Tornkraana kasutamise järelevaataja kursus


Pädevustunnistuse taotlejale

Pädevustunnistuse kehtivuse pikendamiseks
18.-19.09 – vene k18.09 – vene k
16.-17.10 – eesti k16.10 – eesti k
13.-14.11 – vene k13.11 – vene k
11.-12..12 – eesti k11.12 – eesti k

Hind: 104 € + km

Hind: 59 € + km

15. Liikurnoolkraana juhi kursus

Lisaks teooriaõppele on vajalik 10-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal, millele järgneb eksamipäev

[ipenelo_calendar  type=”list” y=”all” category_ids=”15″]

16. Liikurnoolkraana kasutamise järelevaataja kursus

[ipenelo_calendar  type=”list” y=”all” category_ids=”16″]

17. Hüdro- ja teleskooptõstuki juhi kursus

[ipenelo_calendar  type=”list” y=”all” category_ids=”17″]

18. Hüdro- ja teleskooptõstuki kasutamise järelevaataja kursus

[ipenelo_calendar  type=”list” y=”all” category_ids=”18″]

19. Käär-, poom-, teleskoop- ja masttõstukite käitaja kursus

[ipenelo_calendar  type=”list” y=”all” category_ids=”19″]

20. Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori kursus

[ipenelo_calendar  type=”list” y=”all” category_ids=”20″]

21. Toiduhügieeni koolitus

6-tunnine õppeprogramm. Kursus tellitakse ettevõttesse kohapeale tellija poolt soovitud ajal, kohas ja õppekeeles. Kursuse hind õppegrupile kokkuleppel

[ipenelo_calendar  type=”list” y=”all” category_ids=”21″]

22. Liikurpuurmasina juhi kursus

Lisaks teooriaõppele on vajalik 9-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal. Kursus tellitakse ettevõttesse kohapeale tellija poolt soovitud ajal, kohas ja õppekeeles. Kursuse hind õppegrupile kokkuleppel

[ipenelo_calendar  type=”list” y=”all” category_ids=”22″]

23. Metsa raietöölise kursus

Kursus koosneb 2-päevasest teooriaõppest koolituskeskuse poolt ja 10-päevasest tööpraktikast vastaval kutsealal. Kursus tellitakse ettevõttesse kohapeale tellija poolt soovitud ajal, kohas ja õppekeeles. Kursuse hind õppegrupile kokkuleppel

[ipenelo_calendar  type=”list” y=”all” category_ids=”23″]

24. Elektriku kutseõpe

Esmaõpe kestab 5 nädalat, millest kolm 1-nädalast õppimist õppekeskuses vahelduvad 1-nädalaste tööpraktikatega omas ettevõttes. Vajadusel abistame praktikakoha leidmisel

[ipenelo_calendar  type=”list” y=”all” category_ids=”24″]

25. Elektriku täiendusõpped

NB! Elektriku koolitusi arvestab OÜ Tehnokontrollikeskus kui täiendõpet, mida nõutakse pädevustunnistuse pikendamiseks

[ipenelo_calendar  type=”list” y=”all” category_ids=”25″]

26. Elektrivõrgu jaotusseadmete remont ja hooldus

Kursus toimub õppegrupi komplekteerumisel ja kestab 5 päeva ehk 40 akadeemilist tundi (Hind: 490 € + km)

[ipenelo_calendar  type=”list” y=”all” category_ids=”100″]

27. 0,4 – 20 kV operatiivlülitamisõiguse taotlemine

Elektriku täiendusõpe 0,4 – 20 kV elektriliinide ja –alajaamade käidust, operatiivlülitamistest ja töölelubamisest

[ipenelo_calendar  type=”list” y=”all” category_ids=”26″]

28. Elektri sise- ja välispaigaldustööd koos elektriohutuse alase täiendusõppega kuni ja üle 1000 V

[ipenelo_calendar  type=”list” y=”all” category_ids=”27″]

29. Kaabliliinide paigaldamine ja käit

[ipenelo_calendar  type=”list” y=”all” category_ids=”28″]

30. Kaablipaigaldajate kolme aasta järgne täiendusõpe

Elektriku täiendusõpe, mis nõutud Eesti Energia AS Jaotusvõrgu poolt

[ipenelo_calendar  type=”list” y=”all” category_ids=”29″]

31. Katlakäitaja kutseõpe

Elektriku täiendusõpe, mis nõutud Eesti Energia AS Jaotusvõrgu poolt

[ipenelo_calendar  type=”list” y=”all” category_ids=”31″]

32. Surveseadme kasutamise järelevaataja kursus

[ipenelo_calendar  type=”list” y=”all” category_ids=”32″]

33. Soojussõlme hooldamine

[ipenelo_calendar  type=”list” y=”all” category_ids=”33″]

34. Keevitaja kutseõpe

Õppija omandab teadmised ja töövõtted käsikaarkeevitusest, MIG/MAG ehk poolautomaatkeevitusest, TIG ehk mittesulava elektroodiga argooni keskkonnas keevitusest ja gaaskeevitusest. Õppe kestus on 3 nädalat, 9 päeva õppeajast moodustab tööpraktika ja proovitöö sooritamine keevituslaboris

[ipenelo_calendar  type=”list” y=”all” category_ids=”34″]

35. Keevitaja täiendusõpe koos atesteerimisega standardi EVS EN 287-1 järgi

Õppija omandab teadmised ja töövõtted käsikaarkeevitusest, MIG/MAG ehk poolautomaatkeevitusest ja TIG ehk mittesulava elektroodiga argooni keskkonnas keevitusest.

Õppe kestus:
1 nädal – 3 päeva õppeajast moodustab tööpraktika (pärast kursust väljastatakse üks sertifikaat)
2 nädalat – 6 päeva õppeajast moodustab tööpraktika (pärast kursust väljastatakse kaks sertifikaati)

[ipenelo_calendar  type=”list” y=”all” category_ids=”35″]