• All
  • Ekskavaatorijuhi kursus
  • Elektrik
  • Esmaabi
  • Hüdrotõstuki juht
  • Katlakäitaja kursus
  • Kraanajuht
  • Tööohutus
  • Tõstukijuht
  • Troppija kursus
  • Tuleohutus

Töötervishoiu ja tööohutuse kursus

Kursus töökeskkonna volinikele, -nõukogu liikmetele ja töökeskkonna spetsialistidele või spetsialisti kohuste täitjatele

Alla 5t tõstejõuga maastjuhitava sillatüüpi kraana juhi kursus

ISCO kood: 8 333

Alla ning üle 5t tõstejõuga maastjuhitava sillatüüpi kraana juhi kursus

ISCO kood: 8 333

Kabiinist juhitava sild-, pukk ja konsoolkraana juhi kursus

Lisaks teooriaõppele on nõutud 8-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal

Katlakäitaja kursus

Kursus on mõeldud auru- ja soojaveekatelde personalile
ISCO kood: 8 162

Surveseadme kasutamise järelevaataja kursus

Surveseadme kasutamise järelevaataja kursus Korraldaja: Meelis Rattas Email: info@e-katedraal.ee Hind: 298€ Telefon: +372 656 1277 Mobiil: +372 502 8656 {{ vc_btn:title=Registreeru&style=flat&shape=square&color=white&size=lg&align=right&link=url%3A%2523signup-now%7C%7C%7C }} PÄDEVUSTUNNISTUSE TAOTLEJA Hind 298€ +km Kestus 16 akad tundi Märkus Kursuse hind sisaldab toitlustamist Sisu kirjeldus PÄDEVUSTUNNISTUSE TAOTLEJA 2 päeva - Surveseadmete ohutuse seadus -

Sild-, pukk- ja konsoolkraana kasutamise järelevaataja kursus

Sild-, pukk- ja konsoolkraana kasutamise järelevaataja kursus Korraldaja: Meelis Rattas Email: info@e-katedraal.ee Hind: 130€ +km Telefon: +372 656 1277 Mobiil: +372 502 8656 {{ vc_btn:title=Registreeru&style=flat&shape=square&color=white&size=lg&align=right&link=url%3A%2523signup-now%7C%7C%7C }} PÄDEVUSTUNNISTUSE TAOTLEJA Hind 130€ +km Kestus 12 akad tundi Märkus Õppetöö teisipäeval kl 09.00-16.00 ja kolmapäeval kl 13.00-17.00. Kursuse hind sisaldab

Elamuelektriku esmaõpe + elektriohutus

Lisaks teooriale on vajalik 80 akad tundi dokumenteeritud tööpraktikat vastaval kutsealal.

Tornkraana juhi kursus

Lisaks teooriaõppele on nõutud 8-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal.
ISCO kood: 8 333

Tornkraana kasutamise järelevaataja kursus

Tornkraana kasutamise järelevaataja kursus Korraldaja: Meelis Rattas Email: info@e-katedraal.ee Hind: 130€ +km Telefon: +372 656 1277 Mobiil: +372 502 8656 {{ vc_btn:title=Registreeru&style=flat&shape=square&color=white&size=lg&align=right&link=url%3A%2523signup-now%7C%7C%7C }} PÄDEVUSTUNNISTUSE TAOTLEJA Hind 130€ +km Kestus 8 akad tundi Märkus Õppetöö kolmapäeval kl 09.00-17.00. Kursuse hind sisaldab toitlustamist. Sisu kirjeldus PÄDEVUSTUNNISTUSE TAOTLEJA 1 päev

Liikurnoolkraana juhi kursus

Lisaks teooriaõppele on nõutud 8-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal.
ISCO kood: 8 333

Hüdro- ja teleskooptõstuki juhi kursus

Veoauto raamile ehitatud hüdronoolega tõstuk, mis on varustatud tõstekorviga, -greiferiga või -konksuga.

Liikurnoolkraana kasutamise järelevaataja kursus

Liikurnoolkraana kasutamise järelevaataja kursus Korraldaja: Meelis Rattas Email: info@e-katedraal.ee Hind: 130€ +km Telefon: +372 656 1277 Mobiil: +372 502 8656 {{ vc_btn:title=Registreeru&style=flat&shape=square&color=white&size=lg&align=right&link=url%3A%2523signup-now%7C%7C%7C }} PÄDEVUSTUNNISTUSE TAOTLEJA Hind 130€ +km Kestus 8 akad tundi Märkus Õppetöö toimub kolmapäeval kl 09.00-17.00 Kursuse hind sisaldab toitlustamist. Sisu kirjeldus PÄDEVUSTUNNISTUSE TAOTLEJA 1

Hüdro- ja teleskooptõstuki kasutamise järelevaataja kursus

Hüdro- ja teleskooptõstuki kasutamise järelevaataja kursus Korraldaja: Meelis Rattas Email: info@e-katedraal.ee Hind: 130€ +km Telefon: +372 656 1277 Mobiil: +372 502 8656 {{ vc_btn:title=Registreeru&style=flat&shape=square&color=white&size=lg&align=right&link=url%3A%2523signup-now%7C%7C%7C }} PÄDEVUSTUNNISTUSE TAOTLEJA Hind 130€ +km Kestus 8 akad tundi Märkus Õppetöö toimub kolmapäeval kl 09.00-16.00 Kursuse hind sisaldab toitlustamist. Sisu kirjeldus PÄDEVUSTUNNISTUSE

Elektriohutuse alane täiendusõpe kuni 1000 V

Seda koolitust arvestab EETEL MTÜ ja Inspecta Estonia OÜ kui täiendusõpet, mida nõutakse pädevustunnistuse pikendamiseks
ISCO kood: 7 241

Troppija kursus

ISCO kood: 7 215

Tuletöö tegemise kursus

Kursus on mõeldud tuletöö tegijatele. Tuletöö on gaaskeevitustöö, elekterkeevitustöö, põlevvedelikuga metalli lõikamine, ketaslõikuriga metalli lõikamine, bituumeni ja muu põlevmastiksi kuumutamine ja kasutamine ning gaasleegi kasutamine. Tuletööks nimetatakse ka muud tegevust, mille käigus kasutatakse leeki, tekivad sädemed või temperatuur, mille mõjul võib süttida ümbritsev põlevmaterjal, tekitades sellega reaalse tuleohu.

Esmaabi kursus

Esmaabiandjale on täiendusõpe ette nähtud iga kolme aasta järel

Tuleohutuse eest vastutava isiku kursus

Tuleohutuse seadusest tulenevalt on ettevõtte või asutuse juht kohustatud korraldama töötajale või teenistujale enne tööle asumist või töö vahetamist töökohale ja ametile vastava tuleohutuse koolituse

Algaja tõstukijuhi koolitus

Laaduri, teleskooplaaduri ja sisetranspordi liikurmasina juhid: tõstekahvliga, -kopaga, konteinerhaaratsiga või muu haaratsiga sisepõlemismootoriga või elektriajamiga kahveltõstukid, teleskooplaadurid (nn upitaja), kompaktlaadurid (nn bobcat), frontaallaadurid, virnastajad ja kärud.

Ekskavaatorijuhi kursus

Ekskavaatori ja rataslaadur-ekskavaatori juhid. Lisaks teooriaõppele on vajalik 8-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal. ISCO kood: 8 111, 8 332.

Käär-, poom-, teleskoop- ja masttõstuki käitaja kursus

Koolitus on mõeldud eelkõige Skandinaaviamaades töötavale personalile.
Lisaks teooriaõppele on nõutud 8-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal.