• All
 • Ekskavaatorijuhi kursus
 • Elektrik
 • Esmaabi
 • Hüdrotõstuki juht
 • Katlakäitaja kursus
 • Keevitaja
 • Kraanajuht
 • Liikurpuurmasina juhi kursus
 • Tellingutel töötamine
 • Tööohutus
 • Tõstukijuht
 • Troppija kursus
 • Tuleohutus

Elektrivõrgu jaotusseadmete remont ja hooldus

NB! Seda koolitust arvestab Inspecta Estonia OÜ kui täiendusõpet, mida nõutakse pädevustunnistuse pikendamiseks

Liikurpuurmasina juhi kursus

Liikurpuurmasina juhi kursus Korraldaja: Meelis Rattas Email: info@e-katedraal.ee Hind: Kursuse tasu arvestatakse grupi hinnana Telefon: +372 656 1277 Mobiil: +372 502 8656 {{ vc_btn:title=Registreeru&style=flat&shape=square&color=white&size=lg&align=right&link=url%3A%2523signup-now%7C%7C%7C }} TEOORIA Hind Kestus Märkus Tunnistuse saamise eelduseks on praktilise kogemuse omamine vähemalt 64 akad tundi omas ettevõttes Sisu kirjeldus TEOORIA Puurmasinate üldandmed,

Töötervishoiu ja tööohutuse kursus

Kursus töökeskkonna volinikele, -nõukogu liikmetele ja töökeskkonna spetsialistidele või spetsialisti kohuste täitjatele

Troppija ja alla 5t tõstejõuga maastjuhitava sillatüüpi kraana juhi kursus

ISCO kood: 8 333

Troppija ja alla ning üle 5t tõstejõuga maastjuhitava sillatüüpi kraana juhi kursus

ISCO kood: 8 333

Kabiinist juhitava sild-, pukk ja konsoolkraana juhi kursus

Lisaks teooriaõppele on nõutud 8-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal

Keevitaja esmaõpe

Keevitaja esmaõpe Korraldaja: Meelis Rattas Email: info@e-katedraal.ee Hind: 1188€ +km Telefon: +372 656 1277 Mobiil: +372 502 8656 {{ vc_btn:title=Registreeru&style=flat&shape=square&color=white&size=lg&align=right&link=url%3A%2523signup-now%7C%7C%7C }} KEEVITAJA ESMAÕPE Hind 1188€ +km Kestus 48 akad + tööpraktika 72 akad tundi Märkus Kaasa võtta: Keevitusriided, -jalanõud, -peakate ja kindad. Kursuse hind sisaldab toitlustamist Sisu

Katlakäitaja kursus

Kursus on mõeldud auru- ja soojaveekatelde personalile
ISCO kood: 8 162

Keevitaja esmaõpe koos sertifitseerimiseks ettevalmistusega EVS-EN ISO 9606-1 järgi

ISCO kood: 7 212

Surveseadme kasutamise järelevaataja kursus

Surveseadme kasutamise järelevaataja kursus Korraldaja: Meelis Rattas Email: info@e-katedraal.ee Hind: 298€ / 229€ +km Telefon: +372 656 1277 Mobiil: +372 502 8656 {{ vc_btn:title=Registreeru&style=flat&shape=square&color=white&size=lg&align=right&link=url%3A%2523signup-now%7C%7C%7C }} PÄDEVUSTUNNISTUSE TAOTLEJA Hind 298€ +km Kestus 16 akad tundi Märkus Kursuse hind sisaldab toitlustamist PÄDEVUSTUNNISTUSE PIKENDAJA Hind 229€ +km Kestus 8 akad

Sild-, pukk- ja konsoolkraana kasutamise järelvaataja kursus

Sild-, pukk- ja konsoolkraana kasutamise järelvaataja kursus Korraldaja: Meelis Rattas Email: info@e-katedraal.ee Hind: 110€ +km Telefon: +372 656 1277 Mobiil: +372 502 8656 {{ vc_btn:title=Registreeru&style=flat&shape=square&color=white&size=lg&align=right&link=url%3A%2523signup-now%7C%7C%7C }} PÄDEVUSTUNNISTUSE TAOTLEJA Hind 110€ +km Kestus 12 akad tundi Märkus Õppetöö teisipäeval kl 08.30-16.00 ja kolmapäeval kl 13.00-17.00. Kursuse hind sisaldab

Elektriku esmaõpe (tase 4) koos elektriohutusalase täiendusõppega kuni ja üle 1000V

Lisaks teooriale on vajalik 80 akad tundi dokumenteeritud tööpraktikat vastaval kutsealal.
ISCO kood: 7 241

Soojussõlme hooldamine

Soojussõlme hooldamine Korraldaja: Meelis Rattas Email: info@e-katedraal.ee Hind: 398€ +km Telefon: +372 656 1277 Mobiil: +372 502 8656 {{ vc_btn:title=Registreeru&style=flat&shape=square&color=white&size=lg&align=right&link=url%3A%2523signup-now%7C%7C%7C }} SOOJUSSÕLME HOOLDAMINE Hind 398€ +km Kestus 16 akad tundi Märkus Kursuse hind sisaldab toitlustamist Sisu kirjeldus SOOJUSSÕLME HOOLDAMINE 2 päeva Töösuhteid reguleerivad õigusaktid. Töökeskkonna ohutus. Soojussõlm

0,4 – 20 kV operatiivlülitamisõiguse taotlemine

Seda koolitust arvestab EETEL MTÜ ja Inspecta Estonia OÜ kui täiendusõpet, mida nõutakse pädevustunnistuse pikendamiseks

Tornkraana juhi kursus

Lisaks teooriaõppele on nõutud 8-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal.
ISCO kood: 8 333

Keevitaja sertifitseerimise eksam sertifikaadi taotlemiseks ühel õpitud keevituskiisil

ISCO kood: 7 212

Tornkraana kasutamise järelevaataja kursus

Tornkraana kasutamise järelevaataja kursus Korraldaja: Meelis Rattas Email: info@e-katedraal.ee Hind: 110€ +km Telefon: +372 656 1277 Mobiil: +372 502 8656 {{ vc_btn:title=Registreeru&style=flat&shape=square&color=white&size=lg&align=right&link=url%3A%2523signup-now%7C%7C%7C }} PÄDEVUSTUNNISTUSE TAOTLEJA Hind 110€ +km Kestus 8 akad tundi Märkus Õppetöö kolmapäeval kl 08.30-17.00. Kursuse hind sisaldab toitlustamist. PÄDEVUSTUNNISTUSE PIKENDAJA Hind 110€ +km Kestus

Elektri sise- ja välispaigaldustööd koos elektriohutuse alase täiendusõppega kuni ja üle 1 000 V

Seda koolitust arvestab EETEL MTÜ ja Inspecta Estonia OÜ kui täiendusõpet, mida nõutakse pädevustunnistuse pikendamiseks

Keevitaja täiendusõpe koos sertifitseerimiseks ettevalmistusega EVS-EN ISO 9606-1 järgi

ISCO kood: 7 212

Liikurnoolkraana juhi kursus

Lisaks teooriaõppele on nõutud 8-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal.
ISCO kood: 8 333

Keevitaja täiendusõppe sertifitseerimise eksam sertifikaadi taotlemiseks ühel või kahel õpitud keevitusviisil

ISCO kood: 7 212

Hüdro- ja teleskooptõstuki juhi ja troppija kursus

Veoauto raamile ehitatud hüdronoolega tõstuk, mis on varustatud tõstekorviga, -greiferiga või -konksuga.

Liikurnoolkraana kasutamise järelevaataja kursus

Liikurnoolkraana kasutamise järelevaataja kursus Korraldaja: Meelis Rattas Email: info@e-katedraal.ee Hind: 110€ +km Telefon: +372 656 1277 Mobiil: +372 502 8656 {{ vc_btn:title=Registreeru&style=flat&shape=square&color=white&size=lg&align=right&link=url%3A%2523signup-now%7C%7C%7C }} PÄDEVUSTUNNISTUSE TAOTLEJA Hind 110€ +km Kestus 8 akad tundi Märkus Õppetöö toimub kolmapäeval kl 09.00-17.00 Kursuse hind sisaldab toitlustamist. PÄDEVUSTUNNISTUSE PIKENDAJA Hind 110€ +km

Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori kursus

Ohutuse tagamiseks ja terviseriskide ennetamiseks ehitusplatsil peavad tööandjad määrama töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori.
Koordinaator on vähemalt 3-aastase ehitusalase praktilise kogemusega spetsialist, kes on läbinud ehitustööde ohutusalase väljaõppe kestusega vähemalt 8 tundi.

Kaabliliinide ja madalpingevõrgu muhvide paigaldamine ja käit

Kaabliliinide ja madalpingevõrgu muhvide paigaldamine ja käit Korraldaja: Meelis Rattas Email: info@e-katedraal.ee Hind: 296€ / 230€ +km Telefon: +372 656 1277 Mobiil: +372 502 8656 {{ vc_btn:title=Registreeru&style=flat&shape=square&color=white&size=lg&align=right&link=url%3A%2523signup-now%7C%7C%7C }} Kaabliliinide ja madalpingevõrgu muhvide paigaldamine ja käit Hind 296€ +km Kestus 16 akad tundi ehk 2 päeva Märkus Elektriku

Hüdro- ja teleskooptõstuki kasutamise järelvaataja kursus

Hüdro- ja teleskooptõstuki kasutamise järelvaataja kursus Korraldaja: Meelis Rattas Email: info@e-katedraal.ee Hind: 110€ +km Telefon: +372 656 1277 Mobiil: +372 502 8656 {{ vc_btn:title=Registreeru&style=flat&shape=square&color=white&size=lg&align=right&link=url%3A%2523signup-now%7C%7C%7C }} PÄDEVUSTUNNISTUSE TAOTLEJA Hind 110€ +km Kestus 12 akad tundi Märkus Õppetöö toimub kolmapäeval kl 13.00-17.00 ja neljapäeval kl 08.30-16.00 Kursuse hind sisaldab

Elektriohutuse alane täiendusõpe kuni ja üle 1000 V

Seda koolitust arvestab EETEL MTÜ ja Inspecta Estonia OÜ kui täiendusõpet, mida nõutakse pädevustunnistuse pikendamiseks
ISCO kood: 7 241

Troppija kursus

ISCO kood: 7 215

Tellingutel töötamise kursus

Inimesed, kes soovivad töötada tellingutel, neid paigaldada, demonteerida või muuta. Lisaks teooriaõppele on vajalik 8-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal.

Tuletöö tegemise kursus

Kursus on mõeldud tuletöö tegijatele. Tuletöö on gaaskeevitustöö, elekterkeevitustöö, põlevvedelikuga metalli lõikamine, ketaslõikuriga metalli lõikamine, bituumeni ja muu põlevmastiksi kuumutamine ja kasutamine ning gaasleegi kasutamine. Tuletööks nimetatakse ka muud tegevust, mille käigus kasutatakse leeki, tekivad sädemed või temperatuur, mille mõjul võib süttida ümbritsev põlevmaterjal, tekitades sellega reaalse tuleohu.

Esmaabi kursus

Esmaabiandjale on täiendusõpe ette nähtud iga kolme aasta järel

Tuleohutuse eest vastutava isiku kursus

Tuleohutuse seadusest tulenevalt on ettevõtte või asutuse juht kohustatud korraldama töötajale või teenistujale enne tööle asumist või töö vahetamist töökohale ja ametile vastava tuleohutuse koolituse

Tõstukijuhi kursus

Laaduri, teleskooplaaduri ja sisetranspordi liikurmasina juhid: tõstekahvliga, -kopaga, konteinerhaaratsiga või muu haaratsiga sisepõlemismootoriga või elektriajamiga kahveltõstukid, teleskooplaadurid (nn upitaja), kompaktlaadurid (nn bobcat), frontaallaadurid, virnastajad ja kärud.

Ekskavaatorijuhi kursus

Ekskavaatori ja rataslaadur-ekskavaatori juhid. Lisaks teooriaõppele on vajalik 8-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal. ISCO kood: 8 111, 8 332.

Põhjamaade tuletöökaardi koolitus (halli kaardi koolitus)

Kõik Põhjamaade tuletööde koolituse läbinud registreeritakse Soome Päästeala Keskliidus (SPEKis)

Käär-, poom-, teleskoop- ja masttõstuki käitaja kursus

Koolitus on mõeldud eelkõige Skandinaaviamaades töötavale personalile.
Lisaks teooriaõppele on nõutud 8-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal.

Põhjamaade tööohutuskaardi koolitus (rohelise kaardi koolitus)

Inimesed, kes soovivad töötada Soomes või teistes Põhjamaades. Kursuse edukas läbimine on
Soome ettevõttesse tööle kandideerimise eelduseks.