Katlakäitaja kursus

Kursus on mõeldud auru- ja soojaveekatelde personalile
ISCO kood: 8 162

Korraldaja:

Meelis Rattas

Email:

info@e-katedraal.ee

Hind:

930€ / 1610€ +km

Telefon:

+372 656 1277

Mobiil:

+372 502 8656

TEOORIA

Hind

930€ +km

Kestus

160 tundi (teooria 80 akad tundi + praktika 80 akad tundi omas ettevõttes)

Märkus

Kestus 4 nädalat, millest 2-nädalasele õppimisele õppekeskuses järgneb 2-nädalane tööpraktika omas ettevõttes. Kursuse hind sisaldab toitlustamist.

TEOORIA + PRAKTIKA

Hind

1610€ +km

Kestus

160 tundi (teooria 80 akad tundi + praktika 80 akad tundi koolituskeskuse poolt)

Märkus

Teooriaõpe 80 akad tundi + praktika 80 akad tundi koolituskeskuse poolt. Kursuse hind sisaldab toitlustamist.

Sisu kirjeldus

TEOORIA

10 päeva

Töösuhteid reguleerivad õigusaktid. Töökeskkonna ohutus. Keskkonnaohutus ja jäätmekäitlus. Esmaabi ja elustamise võtted. Termodünaamika ja soojuslevi. Kütused ja põlemine. Katelde ehitus. Katla armatuur ja garnituur. Toite-, puhumis- ja tõmbeseadmed. Veerežiim, vee- ja aururežiim. Soojusmõõteriistad ja –automaatika. Vedelkütuse majand. Katelde teenendamine. Katelde soojusbilanss. Avariid. Katla üldised ohutus-tehnilised tingimused.

PRAKTIKA

10 päeva

Praktiline tutvumine katlamajaga. Toimub peale teooriaõpet oma ettevõtte katlamajas. Vajadusel leiame praktika koha meie. Praktika lõpeb eksamiga.

Lektorid

Aadu Paist

Taastuvenergeetika, katlatehnika, soojuse- ja elektrikoostootmise õppejõud. Soojustehnika instituudi professor ja direktor. On lõpetanud Tallinna Polütehnilise Instituudi ning omab 43-aastast kogemust koolitajana

Avo Kärber

Katlakäitamise spetsialist ja õppejõud. Standardite ja mõõtetehnika insener. Endine Tehnilise Järelvalve Ameti tehnikainspektor. On lõpetanud Tallinna Kommunaal-Ehitustehnikumi ning omab 40-aastast kogemust koolitajana

Vello Tallo

Auru- ja veesoojenduskatelde õppejõud ja spetsialist. Insener-soojusenergeetik, kateldeala tehniline konsultant. On lõpetanud Tallinna Polütehnilise Instituudi ning omab 20-aastast kogemust koolitajana

Loengute ajad

Õppetöö kl 09.00–16.00
Lõunavaheaeg kl 12.00–13.00

Asukoht ja lisainformatsioon

Tallinn, Mustamäe tee 5, III korrus, ruum nr 304
Bussipeatused: Välja, Pirni ja Hipodroomi
Bussid nr 16, 21, 21B, 22, 26, 26A, 33, 42, 43, 47 või trollid nr 1, 5

Kuupäev Pealkiri Hind
20.03.23 - 31.03.23 Katlakäitaja kursus (teooria) eesti keel
Tallinn
930€ +km
20.03.23 - 31.03.23 Katlakäitaja kursus (teooria+praktika) eesti keel
Tallinn
1610€ +km
22.05.23 - 16.06.23 Katlakäitaja kursus (teooria) eesti keel
Tallinn
930€ +km
22.05.23 - 16.06.23 Katlakäitaja kursus (teooria+praktika) eesti keel
Tallinn
1610€ +km
30.10.23 - 24.11.23 Katlakäitaja kursus (teooria) eesti keel
Tallinn
930€ +km
30.10.23 - 24.11.23 Katlakäitaja kursus (teooria+praktika) eesti keel
Tallinn
1610€ +km
Kursuse tellimisel ettevõttesse

Kursuse toimumise kuupäevad ja kellaajad valib tellija ning kursuse tasu arvestatakse grupi hinnana

Väljastatav dokument

Väljastatakse katlakäitaja tunnistus