KESTUS: 6 akad tundi

SISU KIRJELDUS:
▪ Toiduhügieeni koolitus on toidukäitlejatele ette nähtud “Toiduseadusega” ning Eroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega nr 852/2004 (29.04.2004) toiduainete hügieeni kohta
▪ Toiduhügieeni põhimõtted
▪ Mikroorganismid. Nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid
▪ Toiduainete kaudu levivad haigused. Toidumürgitused ja -infektsioonid
▪ Toidu füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine. Selle vältimine
▪ Toidu säilitamise viisid ja tingimused. Temperatuuri kontroll
▪ Käitlemisettevõtte struktuur, tehnoloogia ja seadmed
▪ Puhastamine ja desinfitseerimine
▪ Kahjuritõrje
▪ Isiklik hügieen
▪ HACCP põhimõtted
▪ Toitu käsitlevad õigusaktid
▪ Toitu käitleva töötaja kohustused ja vastutus toiduhügieeni nõuete täitmise eest vastavalt tööülesannetele

LEKTORID:
Kristel Viire – Arst-hügieenik, epidemioloog. Kogemus töötervishoiu ja tööohutuse lektorina 16 aastat

KURSUSE TELLIMINE: korraldame kursust grupitellimusena meie firmas või tellija ettevõttes kohapeal.  Koolituse toimumise kuupäevad ja kellaajad valib tellija ning kursuse tasu arvestatakse grupihinnana

VÄLJASTATAV DOKUMENT: Tunnistus toiduhügieeni alase koolituse läbimise kohta

 

 

 

Meelis Rattas
Kursusekorraldaja

Tel: 656 1277
Mob: 502 8656
info@e-katedraal.ee