HIND: õppegrupile kokkuleppel
KESTUS: 6 akad tundi

SISU KIRJELDUS:
Liiklusseaduse teabepäeval tutvustatakse sätteid uue, 1. juulil 2011  jõustunud, liiklusseaduse raames.
Käsitletakse liiklusohutuse seisukohalt olulisemaid liiklusreeglistiku muudatusi ja täiendusi.
Üldised nõuded mootorsõiduki juhile:
▪ telefoniga rääkimine
▪ ohutusvest
▪ tulede kasutamine
▪ pikivahe hoidmine
▪ möödasõidumanööver
▪ tee andmine
▪ joobeseisund
Nõuded mootorsõidukijuhile vähekaitstud liiklejate (jalakäijad, ratturid, tasakaaluliikurid, lapsed) ohutuse tagamisel:
▪ tee andmine vähekaitstud liiklejale
▪ liiklemine ülekäigurajal
▪ liiklemine õuealal
Nõuded sõiduki turvavarustuse kasutamisele:
▪ turvavöö kasutamine
▪ lapse turvavarustus
▪ turvavarustuse kasutamine taksodes
Nõuded mopeedijuhile:
▪ mopeedi registreerimine
▪mopeedi juhtimisõigus
▪ kiivri kandmine
▪ liiklemine ristmikel ja jalakäijate läheduses
Nõuded jalgratturile, pisimopeedi ja tasakaaluliikuri juhile:
▪ kiivri kandmine
▪ liiklemine ristmikel ja jalakäijate läheduses
▪ tulede kasutamine
▪ sõitmine kõnniteel ja sõiduteel
▪ pisimopeedi juhtimise õiguslik alus
Nõuded jalakäijale:
▪ helkuri või valgusallika kasutamine
▪ ülekäigukoht
▪ tee ületamise erinevad olukorrad
Uued olulisemad teemärgised:
▪ uues liiklusseaduses on üle paarikümne uue teemärgise ja liiklusmärgi

LEKTORID:
Meelis Rattas

Meelis Rattas
Kursusekorraldaja

Tel: 656 1277
Mob: 56 460 866
info@e-katedraal.ee