Kursused

Töötervishoiu ja tööohutuse kursus

Töötervishoiu ja tööohutuse kursus

Kursus töökeskkonna volinikele, -nõukogu liikmetele ja töökeskkonna spetsialistidele või spetsialisti kohuste täitjatele


Korraldaja:

Meelis Rattas

Email:

info@e-katedraal.ee

Troppija ja alla 5t tõstejõuga maastjuhitava sillatüüpi kraana juhi kursus

Troppija ja alla 5t tõstejõuga maastjuhitava sillatüüpi kraana juhi kursus

ISCO kood: 8 333


Korraldaja:

Meelis Rattas

Email:

info@e-katedraal.ee

Troppija ja alla ning üle 5t tõstejõuga maastjuhitava sillatüüpi kraana juhi kursus

Troppija ja alla ning üle 5t tõstejõuga maastjuhitava sillatüüpi kraana juhi kursus

ISCO kood: 8 333


Korraldaja:

Meelis Rattas

Email:

info@e-katedraal.ee

Kabiinist juhitava sild-, pukk ja konsoolkraana juhi kursus

Kabiinist juhitava sild-, pukk ja konsoolkraana juhi kursus

Lisaks teooriaõppele on nõutud 8-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal


Korraldaja:

Meelis Rattas

Email:

info@e-katedraal.ee

Katlakäitaja kursus

Katlakäitaja kursus

Kursus on mõeldud auru- ja soojaveekatelde personalile ISCO kood: 8 162


Korraldaja:

Meelis Rattas

Email:

info@e-katedraal.ee

Surveseadme kasutamise järelevaataja kursus

Surveseadme kasutamise järelevaataja kursus


Korraldaja:

Meelis Rattas

Email:

info@e-katedraal.ee

Sild-, pukk- ja konsoolkraana kasutamise järelevaataja kursus

Sild-, pukk- ja konsoolkraana kasutamise järelevaataja kursus


Korraldaja:

Meelis Rattas

Email:

info@e-katedraal.ee

Elektriku esmaõpe (tase 4) koos elektriohutusalase täiendusõppega kuni 1000V

Elektriku esmaõpe (tase 4) koos elektriohutusalase täiendusõppega kuni 1000V

Lisaks teooriale on vajalik 80 akad tundi dokumenteeritud tööpraktikat vastaval kutsealal. ISCO kood: 7 241


Korraldaja:

Meelis Rattas

Email:

info@e-katedraal.ee

Tornkraana ja troppija kursus

Tornkraana ja troppija kursus

Lisaks teooriaõppele on nõutud 8-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal. ISCO kood: 8 333


Korraldaja:

Meelis Rattas

Email:

info@e-katedraal.ee

Tornkraana kasutamise järelevaataja kursus

Tornkraana kasutamise järelevaataja kursus


Korraldaja:

Meelis Rattas

Email:

info@e-katedraal.ee