Kursused

Töötervishoiu ja tööohutuse kursus

Töötervishoiu ja tööohutuse kursus

Kursus töökeskkonna volinikele, -nõukogu liikmetele ja töökeskkonna spetsialistidele või spetsialisti kohuste täitjatele


Korraldaja:

Meelis Rattas

Email:

info@e-katedraal.ee

Alla 5t tõstejõuga maastjuhitava sillatüüpi kraana juhi kursus

Alla 5t tõstejõuga maastjuhitava sillatüüpi kraana juhi kursus

ISCO kood: 8 333


Korraldaja:

Meelis Rattas

Email:

info@e-katedraal.ee

Alla ning üle 5t tõstejõuga maastjuhitava sillatüüpi kraana juhi kursus

Alla ning üle 5t tõstejõuga maastjuhitava sillatüüpi kraana juhi kursus

ISCO kood: 8 333


Korraldaja:

Meelis Rattas

Email:

info@e-katedraal.ee

Kabiinist juhitava sild-, pukk ja konsoolkraana juhi kursus

Kabiinist juhitava sild-, pukk ja konsoolkraana juhi kursus

Lisaks teooriaõppele on nõutud 8-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal


Korraldaja:

Meelis Rattas

Email:

info@e-katedraal.ee

Katlakäitaja kursus

Katlakäitaja kursus

Kursus on mõeldud auru- ja soojaveekatelde personalile ISCO kood: 8 162


Korraldaja:

Meelis Rattas

Email:

info@e-katedraal.ee

Surveseadme kasutamise järelevaataja kursus

Surveseadme kasutamise järelevaataja kursus


Korraldaja:

Meelis Rattas

Email:

info@e-katedraal.ee

Sild-, pukk- ja konsoolkraana kasutamise järelevaataja kursus

Sild-, pukk- ja konsoolkraana kasutamise järelevaataja kursus


Korraldaja:

Meelis Rattas

Email:

info@e-katedraal.ee

Elamuelektriku esmaõpe + elektriohutus

Elamuelektriku esmaõpe + elektriohutus

Lisaks teooriale on vajalik 80 akad tundi dokumenteeritud tööpraktikat vastaval kutsealal.


Korraldaja:

Meelis Rattas

Email:

info@e-katedraal.ee

Tornkraana juhi kursus

Tornkraana juhi kursus

Lisaks teooriaõppele on nõutud 8-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal. ISCO kood: 8 333


Korraldaja:

Meelis Rattas

Email:

info@e-katedraal.ee

Tornkraana kasutamise järelevaataja kursus

Tornkraana kasutamise järelevaataja kursus


Korraldaja:

Meelis Rattas

Email:

info@e-katedraal.ee