Liikurpuurmasina juhi kursus

Korraldaja:

Meelis Rattas

Email:

info@e-katedraal.ee

Hind:

Kursuse tasu arvestatakse grupi hinnana

Telefon:

+372 656 1277

Mobiil:

+372 502 8656

TEOORIA

Hind

Kestus
Märkus

Tunnistuse saamise eelduseks on praktilise kogemuse omamine vähemalt 64 akad tundi omas ettevõttes

Sisu kirjeldus

TEOORIA

Puurmasinate üldandmed, ehitus, kasutusalad, kasutusnõuded ja hooldamine. Puurimistööde korraldamine ja teostamine. Troppimis- ja tõstetööd. Ohutusmeetmed. Elektri- ja tuleohutusmeetmed. Töötervishoiu, tööohutuse ja töösuhete õigusaktid. Keskkonnahoid.

TÖÖPRAKTIKA

Ettevõtte töösisekorra eeskirja, sissejuhatava ja esmase juhendi, ettevõtte ja puurmasina valmistajatehase juhendite õppimine puurmasina kasutamisest ning hooldamisest. Puurmasinaga töötamise ja hooldamise õppimine juhendaja juhendamisel. Proovitöö sooritamine. Juhul, kui praktika on läbitud enne kursusele tulekut, esitab õppija sellekohase tõendi tööandjalt.

Lektorid

Jevgeni Gartman

Mootorsõiduki juhi õpetaja, tõsteseadmete spetsialist. On läbinud Tallinna Polütehnilise Instituudi insener-mehaaniku eriala. Omab 35-aastast kogemust koolitajana.

Loengute ajad

Kursus tellitakse ettevõttesse kohapeale tellija poolt soovitud ajal, kohas ja õppekeeles. Kursuse hind õppegrupile kokkuleppel.

Asukoht ja lisainformatsioon
Kuupäev Pealkiri Hind
Väljastatav dokument

Liikurpuurmasina juhi tunnistus